Projekt podhuri-sumavy.cz se začal nenápadně rodit v březnu 2008. Ze své podstaty je nekomerčním, a nemá tedy potřebu reagovat na jakoukoli poptávku, spíše reflektuje nedostatečné především historiografické zmapování oblasti, kterou vymezujeme vrcholy Sedlem, Ždánovem a Javorníkem na jihu a západě, na východě pak přibližně dnešní hranicí Jihočeského kraje a na severu obcí Žichovice.

Kromě popisné funkce by tento portál měl fungovat i jako spojnice mezi těmi, kdo v tomto polozapomenutém kraji žijí, nebo jej jen nosí v srdci. Potenciálním autorem může tedy být každý, koho tyto stránky zaujmou a rozhodne se přispět svými poznatky a postřehy.

 

O AUTORECH "PODHŮŘÍ ŠUMAVY"

Michael Švec
Civilním zaměstnáním redaktor zahraničního zpravodajství v celostátním deníku. V rámci podhuri-sumavy.cz zastává koordinaci prací, na starost má také propagaci projektu a komunikaci. Žije a pracuje v Praze

Jiří Novák
Vystudoval historii na FF UK. Jeho doménou jsou příspěvky místopisného rázu. Snaží se skloubit starší archivní prameny se současnou lidskou pamětí. K tvorbě stránek přispívá i fotografiemi a drobnými texty. Jiří Novák žije v Praze, jeho dalším oblíbeným místem je rodinná chalupa na Ostružnu.

Bedřiška Kroftová
Reklamní grafik z Plzně, autorka HTML kódu a designu všech propojených webů projektu.

 

Poděkování za pomoc a poskytnutí různých informací, fotografií, patří celé řadě badatelů, rodáků a nadšenců, které bychom rozhodně neměli opomenout:

Jaroslava Sucháčová, koordinátorka projektu Výuka Šumavou, spisovatelka a novinářka, poskytla celou řadu informací k obci Strašín, zvláště z pozůstalosti své matky, učitelky a strašínské kronikářky, Anny Duškové.

Bohumil Krutiš, šumavský fotograf a loutkoherec, poskytuje pro projekt nádherné poetické fotografie popisovaných míst.

Petr Lhota, příležitostný Zuklíňák, dodává řadu informací k mlýnu „U Karásků“ v Podzuklíně čp. 2.

Svatava Škantová přispěla řadou informací k strašínským a zuklínským rodům Brabců, Vachoušků a Škantů.

Ivona Kasalická poskytla důležité informace k strašínským a zuklínským rodům Tejmlů a Harantů.

Od Marcely Denkové jsme obdrželi velmi zajímavé dokumenty týkající se Strašína čp. 7 a 59.

Rudolf Jurga, zuklínský kronikář, poskytl mnohé zajímavé k historii a rodopisu této pošumavské vísky.

Uměleckoprůmyslovému muzeu v Praze a zvláště paní Daniele Karasové děkujeme za fotografie dřevěných hodinek Matěje Studničky.

Jan Kavale, výjimečný šumavský fotograf, poskytuje krásné fotografie Sušicka.

Děkujeme Martinu Göpfertovi za pomoc s německým překladem.
Wir bedanken uns bei Herrn Martin Göpfert für die Hilfe mit der Übersetzung in die deutsche Sprache.

Zvláštní dík patří Ladislavě Bartošové z Brna, která se se čtenáři podělila nejen o cenné fotografie, ale i o paměti Václava Bartoše, světáka z Nahořánek čp. 7.

Paní Janě Levé z Plzně děkujeme za údaje k Zuklínským rodům Tejmlů, Harantů a Janotů.

Poděkování: Paní Jiřině Hálové za pomoc při mapování strašínských rodů Marků a Trnků.