V sekci Čítárna budou zveřejňovány již vydané a publikované texty, články a příspěvky
nejrůznějších žánrů a stylů. Pojítkem zveřejňovaných prací je jejich geografický záběr -
šumavské Podlesí. Autorská práva považujeme naplněná přesnou citací zdroje.

Přejeme příjemné čtení.

 

Michael Švec: Před 115 lety otřásla Strašínem velikonoční vražda

 
 

Jiřina Ožanová: Co se v Nezdicích vyprávělo o svérázném doktoru Vorlovi

 
 

Jiří Novák: O Rudolfu Kůsovi

 
 

Rudolf Kůs: Vzpomínky na Strašín  (kapitola 1.)

 
 

Rudolf Kůs: Vzpomínky na Strašín  (kapitola 2.)

 
 

Rudolf Kůs: Vzpomínky na Strašín  (kapitola 3.)

 
 

Rudolf Kůs: Vzpomínky na Strašín  (kapitola 4. - 1. část)

 
 

Rudolf Kůs: Vzpomínky na Strašín  (kapitola 4. - 2. část)

 
 

Rudolf Kůs: Vzpomínky na Strašín  (kapitola 5.)

 
 

Rudolf Kůs: Vzpomínky na Strašín  (kapitola 6.)

 
 

Milan Pokorný: Jak Kašperské Hory o dráhu přišly

 
 

Zuklín v tisku 1997 - 2009

 
 

MF Dnes:  Setkání potomků rodu Harantů

 
 

František Daniel Merth – život a poezie

 
 

Na památku vnukům – Paměti Václava Bartoše z Nahořánek

 
 

Jaroslava Sucháčová, Ludmila Hromádková: Hadí korunka

 
 

Paměti učitele Tomáše Přimdy: Ze staré školy

 
 

Jana Janusová: Česko-bavorské vztahy v naší architektuře raného středověku

 
 

Jaroslava Sucháčová: Po stopách spisovatele Karla Klostermanna

 
 

Návrh na poskytnutí pomoci zemědělcům postiženým krupobitím obcí okresu sušického 1946

 
 

Hrad a zámek Střela

 
 

Jiří Martínek: Sušicko - bylo či nebylo?

 
 

K. Peters: Dějiny jesuitské koleje v Klatovech

 
 

Dr. Josef Ruda: Matěj Studnička z Zuklína

 
 

Jaroslava Sucháčová: Historické stopy dámského klubu ve Strašíně

 
 

Karel Foud: Příspěvek k nálezu renesanční výzdoby špýcharového domu č. 1 v obci Nezdice, okres Klatovy

 
 

Jan Anderle: Nedostavěný hrad u Strašína

 
 

Zdeněk Knoflíček: Zapomenutý hrad Strašín

 
 

Tomáš Cihlář: Pošumavské pivovary, pivovar Zuklín