HISTORICKÉ STOPY DÁMSKÉHO KLUBU VE STRAŠÍNĚ

Motto: "Dáma - původně paní domu, také žena z vyšší společnosti odlišující se vznešeným uhlazeným chováním, později žena vynikající po stránce mravní a rozumové, anebo zdvořilé označení ženy vůbec." (ze slovníku cizích slov)

Dámský spolek vznikl ve Strašíně v roce 1903 jako součást odboru Národní jednoty pošumavské (NJP). Jeho aktivní předsedkyní, jak se také tehdy říkalo "duší spolku", byla paní Julie Ráchlíková, manželka strašínského lékaře MUDr. Josefa Ráchlíka. Spolek pořádal zdařilé koncerty, plesy, zábavy a školní dětská vystoupení. Prostě, byl účasten všeho kulturního dění, kde se hrálo, zpívalo, veselilo a také vybíralo dobrovolné vstupné. Protože vybrané peníze pak spolek moudře použil pro "dítky školou povinné".

Z historických pramenů se dovídáme: "V měsíci listopadu 1903 ustavil se v Strašeni Dámský odbor NJP, který za přispění sboru učitelského zařídil polévkovou kuchyni v Strašeni pro školní chudé žáky zdejší školy. Počet žáků přihlásil se takový, že nebylo možno všem vyhověti. Ustanoveno, aby denně na polévku chodilo 130 žáků. Polévka se rozdávala od 15. prosince 1903 až do posledního března 1904. Za dozoru některého učitele rozdávala polévku v poledne vždy jedna dáma z výboru a konala tu službu týden a pak nastoupila opět jiná. Paní hostinská Dušková nabídla se polévku tu vařiti."

Kdo byly strašínské dámy, které v roce 1903 založily tak prospěšný spolek?

Nereálná je představa nudících se dam na korze u kašny na návsi, anebo promenádujících se v bílých rukavičkách s paraplíčky po aleji vedoucí ke kostelu. "Na začátku měsíce listopadu 1904 usnesl se Dámský odbor NJP, aby byl pořádán velký končert hudební za spoluúčinkování zdejšího sboru učitelského a okolního učitelstva ve prospěch polévkové kuchyně. Účastenství bylo veliké z celého okolí a zvláště z Kašperských Hor mnoho Čechů se dostavilo a kteří nemohli přijíti, poslali své příspěvky. Dne 17. února 1906 zařídil Dámský odbor NJP hudební koncert přičiněním učitelstva okrsku žihobeckého. který čistého výnosu 116K 8h vynesl pro polévkovou kuchyni. Na polévku chodilo 300 žáků a rozdalo se v tomto roce 5 805 talířů polévky (z poznámek učitelky Anny Duškové a její opis zápisů řídícího učitele Jana Křesiny, vynikajícího pedagoga a hudebníka ve Strašíně).

Strašínské dámy v roce 1903, jejichž jména se mi nepodařilo vypátrat, "ženy vynikající po stránce mravní a rozumové", jak praví slovník cizích slov, zaslouží náš obdiv a úctu. Jejich denní rozvrh v té době nebyl jistě natolik nudný, aby musely pořádat koncerty a následně pak zdarma rozdat téměř 600 talířů polévky.

Za sto let poté se můžeme ve Strašínské kronice dočíst, že "... právě vznikající Dámský klub chce sdružit aktivní a podnikavé ženy...". Přála bych si, aby strašínská kronikářka Ing. Jiřina Helíšková v kronice uvedla jména všech zakládajících členek tohoto klubu (včetně sebe). To proto, aby za dalších sto let si nemuseli lidé, takjako já dnes, klást otázku "kdo byly strašínské dámy, které v roce 2004 založily prospěšný spolek"?

Díky iniciativě Dámského klubu 2004 se vydařilo i kulturní odpoledne při oslavách 750 let Strašína. Bylo významné tím, že členky klubu si vytyčily úkol: vlastním přičiněním vytvořit komponovaný kulturní pořad, kterým by se prolínala minulost i přítomnost obce. Budeme se těšit na další, tak příjemné kulturní zážitky, které nám strašínský Dámský klub jistě rád opět připraví. Polévky pro šumavskou drobotinu vařit nemusí. Možná, kdoví?

Toho listopadového dne roku 1903 se Dámský spolek NJP v čele s paní Julií Ráchlíkovou nenadal, že čas jen lehce popráší jejich stopy...

 

Jaroslava Sucháčová, Historické stopy dámského klubu ve Strašíně.


 
TOPlist