Ústavodárné Národní shromáždění republiky Československé 1946.
1. zasedání.
47.
Návrh
poslanců Josefa Jano se a Josefa Nepomuckého
na poskytnutí rychlé pomoci zemědělcům, postiženým živelní pohromou (krupobitím) obcí okresu sušického.

Dne 28. července 1946 bylo postiženo 11 obcí, 7 osad a panské mlýny okresu sušického krutou živelní pohromou, t. j. bouří provázenou silným krupobitím, trvajícím 45 minut. Na polích v katastru těchto obcí a osad ve výměře 958 ha byla zničena úroda obilí, krmné řepy a všech ostatních polních kultur v odhadu 3,350.000.- Kčs. Vyjádřeno v procentech, bylo zničeno 77% žita, 78% pšenice, 78% ječmene, 70% ovsa, 50% bramborů, 45% krmné řepy, 29% jetele, 25% louky, 90% ovoce. V obcích Pohorsko, Javorník a Nahořánky činí škody na polních kulturách 100%. Bouří a krupobitím byly zničeny ovocné sady, zahrady, poškozena hospodářská stavení a cesty. Obyvatelstvo těchto obcí je bez jakýchkoliv prostředků, poněvadž se jedná výlučně o drobné rolníky. Živelní pohromou byli tito připraveni o plody své namáhavé práce.

Navrhujeme, aby ústavodárné Národní shromáždění uložilo vládě:

1. aby obyvatelstvu postižených obcí okresu sušického byla poskytnuta okamžitá finanční výpomoc, jakož i náhradní osivo,

2. aby proveden byl odpis daní pro běžný rok a posečkáno s placením nedoplatků,

3. aby byly uvolněny potřebné obnosy z vázaných vkladů, kterých bude zapotřebí pro obnovu obytných a hospodářských budov.

Po stránce formální budiž návrh přikázán výboru iniciativnímu, rozpočtovému, zemědělskému, sociálně-politickému a osidlovacímu.

V Praze, dne 17. srpna 1946.

Janouš, Nepomucký,
Horn, Mestek, Kubánek, Trojanová-Genyková, Weberová, Buchvaldek, Harus, Svoboda R., Nový, Švermová-Švábová, Tyll, Škrlantová, Zimáková-Zemanová, dr. Bureš, Syrovátková, dr. Langer, Půček, Homola, Kaleta, dr. Bartuška, Sutr, Hložek, Koubek, Blaha, Zuzaňák, dr. Čepicka, Sosnar, dr. Kokeš, dr. V. Procházka, Vlach, Hykl, ing. Spáčil, Ullrichová, Tula, Abrahám, Kapoun, Verosta, F. Jaroš, Vodička, Matula, Šimonková, Štekl, Pešák, Koštejn, Pašek, Vítek, Šling, Mráz, dr. Holý.

 

 

 
TOPlist