Vážení návštěvníci!

V rámci našeho bádání o dějinách pošumavských vsí se zajímáme též o tzv. světáctví, tedy odchod mužů za sezónním výdělkem do světa. Chodilo se do zahraničí i po české krajině, muži pracovali různě, především jako pomocníci na stavbách. Postupem času se začali živit též muzikou. Své umění uplatnili často u cirkusu, kde pomáhali i se stavbou šapitó apod. Bývají označováni též jako cirkusáci a každá obec v Pošumaví je na ně náležitě hrdá.

Obracíme se na všechny s prosbou, aby nám pomohli identifikovat jedince na fotografiích. Jednotlivé osoby jsou očíslovány, uvádíme i nám již známa jména. Jde nám o co nejpřesnější určení dané osoby, tedy jméno, bydliště, datum a místo narození, popřípadě jiné zajímavosti a osudy. Zároveň prosíme, pokud byste měli chuť poskytnout nám fotografie, vzpomínky, programy, notové zápisy svých předků, kontaktujte nás (). Rádi si uděláme kopie a vybrané věci dle možnosti i zveřejníme.

Děkujeme

  3. Josef Vápeník, Nezdice 181, nar. 1897 Soběšice
  7. František Švehla z Malče
10. František Koral, zvaný Francin Kotál, Nezdice 138, nar. 1892 Nezdice
12. Štěpán Reindl, Pohorsko
16. Václav Bauer ml., Ostružno 64, nar. 1903 Ostružno
17. Jan Mareš, Strašín 99, nar. 1901 Strašín
20. František Kožený, nar. 1888 v Lčovicích, zem. 1968
26. Václav Bauer st., Ostružno 64, nar. 1874 Nezdice
34. Antonín Marek, Strašín 57, nar. kolem 1870 Nezdice
35. František Marek, Strašín 57, nar. 1897 Strašín