Jaroslava Sucháčová obdržela cenu Křesadlo 2009  (30. 5. 2009)

V pondělí 25. května proběhl slavnostní podvečer ve Výstavní síni Masné krámy v Plzni za účasti hejtmanky Plzeňského kraje Milady Emmerové a krajského radního pro kulturu, památkovou péči, cestovní ruch a marketing Václava Koubíka. Rozdávaly se zde ceny pro dobrovolníky pod názvem „Křesadlo“.

Křesadlo pro rok 2009 z rukou hejtmanky Emmerové převzali Blanka Filipová, zakladatelka sdružení S.O.S. Život pro koně, Stanislav Benda, trenér a zakladatel oddílu pozemního hokeje TJ Litice Plzeň, a Petra Mišterová, zakladatelka Mateřského centra v Přešticích.

Porota se rozhodla udělit i zvláštní ceny letošního ročníku, a tak byli oceněni Jaroslava Sucháčová ze Strašína u Sušice, Oldřich Okrouhlý z Plzně a Gabriela Komárková z Plzně. Celkem bylo navrženo na ocenění 30 osobností, kteří působí dobrovolně ve prospěch druhých na území Plzeňského kraje. Organizátoři akce také poděkovali a ocenili zakladatelku Regionálního dobrovolnického centra TOTEM v Plzni Evu Kapounovou, která se rozhodla ukončit svoji aktivní činnost.

Z Klatovska byly na dobrovolnickou cenu Křesadlo navrženi: Jindřich Sedláček, který aktivně dvacet let působí v lyžování nejen na úrovni klubu, ale i na krajské úrovni. Organizuje a řídí lyžařské závody a tréninky, pořádá akce pro veřejnost na Špičáku a dalších místech.

Dále pak byla navržena Anna Halasová z Dešenic, která více než deset let organizuje výstavy výtvarníků ve spolupráci městysů Dešenice a Lam. Založila Klub žen v Dešenicích.

Stanislav Kindlman je dlouholetým členem Sboru dobrovolných hasičů v Dešenicích. Podílí se na organizování společenských a kulturních akcí, jako jsou masopusty, plesy, srazy rodáků.

Miloslav Trefanec jako kovář ve vlastné režii obnovuje drobné památky. V roce 2007 opravil z vlastních prostředků kapli v Činovci u Čínova. Loni nechal zhotovit zvon a organizuje setkání u kaple.

Jaroslava Sucháčová se dvacet let věnuje místní kulturně–osvětové činnosti ve Strašíně u Sušice. Mapuje místní historii, posbírala s Ludmilou Hromádkovou místní pověsti, vydala kuchařky a připravila projekt Výuka Šumavou pro 12 základních a středních škol,“ informovala Petra Jarošová z Plzeňského kraje. Výuka Šumavou byla organizována v rámci občanského sdružení Přátelé Šumavy.

„Obdržela jsem zvláštní cenu. Byla jsem dojata a moc potěšena jak nominací, tak oceněním. Jsem moc ráda, že se na lidi, kteří něco pro ostatní dělají, nezapomíná a že právě díky akci Křesadlo, se mnoho takových lidí dostává do povědomí. Bylo to opravdu příjemné setkání s mnoha zajímavými lidmi,“ řekla Klatovskému deníku Jaroslava Sucháčová.

Křesadlo je cena udělovaná Asociací nestátních neziskových organizací Plzeňského kraje, jejímž cílem je ocenit dobrovolníky, zviditelnit dobrovolnictví a neziskový sektor, vzbudit v lidech zájem o dobrovolnou činnost i respekt k těm, kteří ji vykonávají. Patronaci a záštitu nad akcí převzala hejtmanka kraje Milada Emmerová.

(Klatovský deník, Ludvík Pouza; www.kr-plzensky.cz)

 

 


Z REGIONU

 

 
TOPlist