Pamětní deska na strašínské škole připomíná epidemiologa Rašku 
(25. 7. 2010)

Epidemiologa světového významu a místního rodáka Karla Rašku (1909-1987), který proslul kromě jiného úspěšnou koncepcí celosvětového vymýcení pravých neštovic, od května připomíná pamětní deska na strašínské základní škole. Její vytvoření finančně zaštítila Světová zdravotnická organizace (WHO), řekl starosta Jan Helíšek.

Budova školy byla pro umístění desky vybrána i proto, že zde jako řídící učitel působil i Raškův otec Ubald.

Slavnostnímu odhalení a posvěcení desky strašínským farářem 15. května 2010 předcházel program v kulturním domě. Průvodní slovo měl Petr Pazdiora ze Společnosti pro epidemiologii a mikrobiologii České lékařské společnosti Jana Evangelisty Purkyně a vystoupili v něm i Raškovi spolupracovníci.

Příspěvek o slavném rodákovi si připravili i místní občané pod vedením Jiřiny Helíškové. Z čestných hostů byli přítomni například hlavní hygienik České republiky Michael Vít, Plzeňský kraj zastupovala tehdejší hejtmanka Milada Emmerová. Přijeli i synové slavného rodáka Karel a Ivan Raškovi. Slavnosti se bohužel nemohla zúčastnit jejich matka Helena Rašková, jež zemřela měsíc před odhalením desky ve požehnaném věku 97 let.

Zájmu veřejnosti se těšila i malá výstava ve třídě školní budovy. U příležitosti akce vznikla i publikace Jaroslavy Sucháčové, věnovaná Raškovi a jeho rodišti, kterou lze koupit v místním infocentru Zelený bod.

 
     
 

Prof. MUDr. Karel Raška, DrSc. byl český voják, lékař a jeden z nejvýznamnějších epidemiologů 20. století. Působil jako profesor Univerzity Karlovy, řiditel pražského Ústavu epidemiologie a mikrobiologie a vedoucí Divize sdělných nemocí WHO. Byl autorem konceptu epidemiologické bdělosti, Světová zdravotnická organizace přijala v roce 1968 mezi základní epidemiologické metody svého celosvětového působení.

Byl jednou z klíčových postav úspěšného celosvětového eradičního programu zaměřeného proti pravým neštovicím v rámci WHO, jejíž byl zaměstnancem. Prosadil revoluční léčbu spály pomocí penicilinu, zavedl metodiku pro diagnostikování střevních onemocnění nebo eliminoval epidemie virových hepatitid. Podařilo se mu rovněž omezit výskyt černého kašle, záškrtu nebo dětské obrny.

(red)

 
   

 


Z REGIONU

 

 
TOPlist