Muzeum Šumavy vydalo nový sborník (18. 1. 2012)

O historii vacovského kostela, autorovi malovaného stropu v kašperskohorském kostele svatého Mikuláše nebo o faleš-ném šlechtici Karlu Lamberkovi si můžete přečíst v nejnovějším Vlastivědném sborníku Muzea Šumavy, v pořadí už sedmém.

„Na svých téměř 300 stranách nabízí kniha pestrou paletu témat hned z několika oborů spektra historie,“ uvedl novou publikaci historik muzea Jan Lhoták v Sušických novinách.

Sborník obsahuje texty týkajících se nejrůznějších lokalit v různých koutech Šumavy, dotýká se rozličných historických období. Ryze aktuální je pak článek Jiřího Nováka, spoluautora těchto stránek, který pomocí genealogické rešerše dokazuje, že Karel Lamberk, hlásící se ke knížecímu rodu Lambergů, si svůj údajný šlechtický původ vymyslel.

Týž autor se pak v dalším článku společně s Veronikou Kucrovou věnuje zachovaným vyobrazením žichovického zámku na mapách a vedutách ze 17.–19. století.

„Sborník, jenž se představuje v novém grafickém hávu a s novou rubrikou recenzí a anotací, je možno zakoupit v pokladně sušického Muzea Šumavy,“ dodává Lhoták.Z REGIONU

 

 
TOPlist